Thursday, June 11, 2009

Perjumpaan Group Terengganu

Satu perjumpaan telah Group PJJUSM 2009/10 Terengganu telah diadakan di SK Seri Budiman II Kuala Terengganu. Perjumpaan ini telah diusahakan atas usaha Cikgu Hussain. Dalam perjumpaan ini beberapa perkara telah dapat dilaksanakan :
1. Agihan kumpulan kerja kursus 90% Siap.
2. Perlantikan Jawatankuasa Group Diskusi seperti yang dipaparkan.
3. Persetujuan menggunakan blog diskusi.
4. Pungutan sumbangan.

Adalah diharapkan perjumpaan yang diadakan menjadi satu titk tolak kearah hubungan yang lebih erat untuk mencapai cita-cita dalam masa 4 tahun. Sehubungan itu bagi warga PJJUSM Terengganu yang belum berdaftar diri di harap dapat mendaftarkan diri untuk menyerta group ini. Difahamkan jumlah semua warga terengganu yang menyertai program PJJUSM 2009/2010 ialah seramai 67 orang manakala yang hadir untuk perjumpaan kali ini seramai 24 orang.

No comments: