Monday, June 22, 2009

Perancangan Akademik
JTW 101 PENGANTAR PENGURUSAN

Sidang Akademik 2009/2010

PENGURUS KURSUS : DR. NORZIANI DAHALAN
No. Telefon : 6534553P)
No. Bilik : 112
Email : norziani@usm.my


OBJEKTIF KURSUS
Membolehkan pelajar memahami konsep dan teori pengurusan yang digunakan dalam operasi sesebuah organisasi. Secara langsung kursus ini memberitahu maklumat relevan berkenaan pengurusan dan juga menghuraikan amalan perlu diadakan oleh setiap pengurus untuk mencapai matlamat organisasi. Pelajar dapat mengenalpasti fungsi asas pengurusan, jika dipraktik dengan betul boleh membawa kejayaan kepada pekerjaan/perusahaan anda.

Tanggungjawab sosial dan etika seorang pengurus serta kakitangannya, di mana setengah organisasi tidak memberi perhatian akan dibincang. Pekerja patut diberi peluang, bila diperlui, membuat keputusan dan bekerja sebagai kumpulan kerana ini adalah sebahagian motivasi.

MODUL KURSUS
. Pelajar dihendaki melakukan pembelajaran sendiri.
· Pelajar digalakkan untuk mengwujudkan kumpulan perbincangan.
· Interaksi pelajar-pensyarah digalakkan melalui emel.

BUKU TEKS
Pengantar Pengurusan. Aizzat Mohd. Nasurdin, Zainal Ariffin Ahmad, Intan Osman (2006). Terbitan Pertama.


BUKU RUJUKAN
Certo, S.C. (2003). Modern Management, 9e, Prentice Hall, NJ.

SUMBANGAN KERJA KURSUS DAN PEPERIKSAAN AKHIR

PENILAIAN KURSUS
Tugasan - 20%
Peperksaan Berterusan - 20%
Peperiksaan Akhir - 60%

Peperiksaan Berterusan
Tarikh: Semasa Kursus Intensif
Bahagian yang akan diuji: Akan diberitahu kemudian (rujuk portal)

Peperiksaan Akhir
Tarikh: Akan dimaklumkan kemudian

KURSUS INTENSIF
Kursus Intensif akan diadakan pada 30 November 2009 hingga 20 Disember 2009.

JTW101 PENGANTAR PENGURUSAN
Kuliah BabTajuk Topik


Sidang Video 1
1. Penerangan Pengenalan kepada Pengurusan

Sidang Video 2
2 Evolusi Disiplin Pengurusan
3Persekitaran Luaran Organisasi

Sidang Video 3
4 Tanggungjawab Sosial dan Etika
5 Pengurusan Kualiti

Kursus Intensif 1
6 Perancangan
7 Pengurusan Strategik
8 Pembuatan Keputusan

Kursus Intensif 2
9 Pengorganisasian
10 Pengurusan Sumber manusia
11 Kepimpinan

Kursus Intensif
Peperiksaan Berterusan

Sidang Video 4
12 Motivasi
13 Komunikasi

Sidang Video 5
14 Dinamik Kumpulan
15 Pengawalan

Peperiksaan Akhir: Tarikh akan dimaklumkan

*** SELAMAT BELAJAR ***

JTW101[PA]2009.10
4Jun2009-/ZD/sari

* ADA TUGASAN KUMPULAN

No comments: