Monday, June 22, 2009

assignment JTW111

Bacaan INTIPATI
Bacaan INTIPATI bertujuan meringkaskan perkara-perkara penting yang perlu diketahui dan difahami oleh para pelajar.
Intipati 1 Word document
Intipati 2 PDF document
Intipati 3 PDF document
Intipati 4 Word document


TUGASAN 1- SILA KUMPUL DAN HANTAR SEBELUM 1 DISEMBER 2009
awasssss!!!! 90% daripada pelajar yang F subjek ini adalah mereka yang tidak membuat tugasan
Pelajar wajib menjawab kesemua tugasan 1 iaitu sehingga ke tugasan 1.40. Tugasan-tugasan akan diberikan dari semasa ke semasa di portal ini
Tugasan 1.1 Word document
Tugasan 1.2 Word document
Tugasan 1.3 Word document

No comments: