Thursday, July 9, 2009

PERINGATAN TARIKH HANTAR TUGASAN UNTUK STUDENT PENGURUSAN

JTW 103 – Undang-Undang Perniagaan (berkumpulan)
Tugasan 1 - 1 Disember 2009 (Hari kedua kursus intensif).
Tugasan 2 - 30 Januari 2010

JTW 101 - Pengantar Pengurusan ( Kumpulan)
Tarikh hantar: 30 Disember 2009.

JTW 105E/3: Business Communication
Tarikh hantar : 22 Disember 2009

JTW107/3 – Mikroekonomi (Individu)
Tugasan 1
- sehari sebelum tarikh peperiksaan berterusan
Tugasan 2 - pada atau sebelum 15 Januari 2009

JTW108 – Makroekonomi
Tarikh akhir tugasan
ialah pada 2 Oktober 2009. (rujuk portal)
Tugasan 1 (5%) (Berkumpulan )
Arahan:
Sila jawab semua soalan secara individu terlebih dahulu sebelum dibincangkan di dalam kumpulan. Hantarkan jawapan kumpulan pada selewat-lewatnya pada, 17 Julai 2009 (Jumaat).Setiap jawapan yang salah akan diltolak 0.5 markah. Taipkan nombor jawapan dan jawapan anda di dalam kolum yang bersebelahan menggunakan Excel worksheet (Sila gunakan satu worksheet sahaja, delete worksheet yang lain). Sertakan nama ahli kumpulan dan nombor matrik masing-masing.

JTW 111/ 3 – Prinsip Perakaunan Kewangan (individu)
Tugasan 1 -
sebelum 1 Disember 2009 – sila serah terus ke bilik pensyarah
Tugasan 2 - sebelum 2 Mac 2010 – hantar melalui pos

JTW 123 - Statistik Perniagaan
Tarikh hantar: 30 Januari 2010

JUE 100 – Preparatory English (individual &grouping)
All project work must be submitted during your group presentation which will be done during the intensive in November/ December 2009.

JUJ103/3 - Pendidikan Jarak Jauh dan Lierasi Komputer(individu/berkumpulan- rujuk portal)
Tugasan 1 - sebelum 4 Disember 2009.
Tugasan 2 - dua minggu selepas tugasan dipaparkan di dalam e-portal.

No comments: