Thursday, July 2, 2009

Daftar Istilah JMG101

ruang - 1)Cantuman kepada beberapa wilayah atau cantuman bumi.
2) Sesuatu yang berterusan ( dimensi ruang dan masa)

Kawasan Segmen ruang bumi yang sempadannya dibuat secara rambang.


Wilayah
Sebuah kawasan yang mana sempadannya ditentukan oleh kriteria terpilih.

Lokasi Mutlak

Lokasi Relatif

No comments: