Friday, July 3, 2009

Maklumat Kerja Lapangan/Kerja Kursus Khas Untuk Student Ilmu Kemanusiaan

1.JMG 101/4 -Pengantar Geografi / 15 Januari 2010 / Individu
2.JMS 101/4 -Pengantar Sejarah / 31 Januari 2010 / Individu
3.JMK 104/4 - Pengantar Kesusasteraan / Tiada Kerja Kursus
4.JKJ 104/3 - Kaedah Penyelidikan / 31 Januari 2010 / Kumpulan
5a.JUJ 103/3 - PJJ & Literasi Komputer ( Tugasan 1 )/4 Disember 2009/ Individu
5b.JUJ 103/3 - PJJ & Literasi Komputer ( Tugasan 2) - Sentiasa Perhatikan Portal
6.JUH 101/2 - Hubungan Etnik /31 Disember 2009/ kumpulan
7.JUT 101/2 - Tamadun Islam & Tamadun Asia /Tiada Kerja Lapangan
8. JUE 100/2 Prepatory English / 24 Oktober 2009/ Kumpulan
9. Jul 401/2 Bahasa Malaysia IV / 5 Oktober 2009/Individu

No comments: